Biografie

Ali Authman

Geboren in 1973 in Sulaymanyah/Koerdistan, kreeg zijn eerste muzieklessen op 14-jarige
leeftijd van Adil M. Said. Daarna studeerde hij altviool en andere muziekvakken aan het
college of Fine Arts (Music Arts) aan de Universiteit van Bagdad. Van 1994 tot 1996 was hij
muziekdocent op de muziekafdeling van Sulaymanya Institute of Fine Arts. In 1997 is hij
naar Nederland gevlucht. Vanaf 2002 studeerde hij met steun van het UAF compositie bij
Alex Manassen, na zijn bachelor (2006) heeft hij zijn master diploma aan het Messiaen
Academie – ArtEZ conservatorium te Zwolle behaald (2009). Zijn composities worden in
verschillende landen uitgevoerd.
Zijn compositie (Witte duisternis) voor koor en orkest is uitgevoerd in het Concertgebouw
Amsterdam (2008) door Toonkunst Koor Amsterdam/Nijmegen met Parnasos Symfonie
Orkest onderleiding van Boudewijn Jansen. Zijn compositie (Invocation) voor symfonie
orkest is tijdens Beethovenfest te Bonn (2011) uitgevoerd door National Symphony Orchestra
of Iraq onderleiding van Paul MacAlindin. Hij componeert voor verschillende  bezettingen:
solo-instrumenten, kamermuziek, symfonieorkest, stem en koor. Interactie tussen oost en
west is vaak zijn inspiratiebron.